top of page
Installera solpaneler

Energi & Hållbarhet

Närbild på glödlampa med mörk bakgrund
Elcentral
Energieffektivisering & Hållbarhet

All Install Kraft arbetar aktivt med energieffektivisering och hållbarhet. Elektricitetsproduktion är en stor bidragsgivare till utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Genom att effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybara energikällor kan man minska miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

IMD-installation för BRF & Fastigheter

IMD står för "Individuell Mätning och Debitering" och syftar till att sänka kostnaderna för elabonnemang och elnätsavgifter. 
 

Elcentralen anpassas till IMD genom att nya elmätare installeras. Istället för flera separata elnätsavtal för varje lägenhet, gäller ett gemensamt avtal för hela fastigheten. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen står för fasta avgifter och debiterar sedan hyresgäster och lägenhetsinnehavare för den faktiska elanvändningen. IMD erbjuder en smidig lösning då allt från mätning till fakturering kan automatiseras.
 

  • Forskning bevisar att medvetenhet om ens egen energianvändning leder till en minskning.

  • Genom ett samordnat elavtal kan man uppnå lägre sammanlagda kostnader och få bättre förhandlingsposition.

  • IMD är också bra för miljön eftersom det ökar medvetenheten om den egna miljöpåverkan. Detta är ytterligare en motivation för att reducera energiförbrukningen i vardagen.

  • Genom att välja IMD gör man fastigheten och bostadsrätterna mer attraktiva och investerar i en hållbar framtid.

Kontakta oss för mer information!

Tesup - framtidens energi

Vi har valt att lyfta fram ett företag som jobbar med energieffektiva lösningar - Tesup.

Tesup är ett företag som är inriktat på att tillhandahålla tekniska lösningar inom energisektorn, inklusive design, utveckling, tillverkning och distribution av strömenhetssystem. 

Tesup har precis kommit in på den svenska marknaden och vi har redan gjort vår första installation hos en privatkund. Ni kan läsa mer om vad de erbjuder här

Tveka inte att kontakta oss för installation!

LED-alternativ

Ett enkelt sätt att sänka sina elkostnader samtidigt som man sparar på miljön är att byta ut sina befintliga lampor mot LED. Det kan vid första anblick verka dyrare att köpa LED-belysning jämfört med vanlig belysning, men i längden sparar man på det. Nästa gång du köper ny belysning, ha följande i åtanke:

Längre livslängd: LED-lampor har en betydligt längre livslängd jämfört med vanliga lampor, vilket innebär mindre behov av att byta lampor och därmed lägre kostnader.

 

Lägre energianvändning: LED-lampor drar mindre ström och är mer energieffektiva jämfört med vanliga lampor. Detta innebär lägre elräkningar och mindre påverkan på miljön.

 

Mindre avfall: LED-lampor innehåller mindre farliga ämnen och är lättare att återvinna jämfört med vanliga lampor. De är också mer hållbara, vilket minskar behovet av att byta lampor och därmed mindre avfall.

Kontakta oss för rådgivning och installation!

Laddstolpar

Under sommaren 2022 presenterade EU-kommissionen sitt stora klimatpaket ”fit for 55” som syftar till att minska utsläppen med 55 procent jämfört med nivån år 1990. För att nå detta mål har man b.la. räknat ut att det behövs 3,5 miljoner laddningsstationer i EU innan 2030. Enligt beräkningar i rapporten ”European EV Charging Infrastructure Masterplan” kommer det  i själva verket behövas dubbelt så många laddningsstationer. Hela 6,8 miljoner publika laddstolpar kommer att behöva installeras fram till 2030 för att klara målet. 1

Vi på All Install Kraft vill dra vårt strå till stacken och erbjuder installation av laddstolpar till både privatpersoner och företag i Stockholm. Vi har under de senaste åren installerat över 50 laddstationer till nöjda beställare. 

Tveka inte att kontakta oss för gratis konsultation och offert.

bottom of page